Equipe – CR

EkipFAZ 1 (2010-2012)

Ekip pwojè a nan faz as te koòdone pa pwofesè Leandro Torres Di Gregorio e konpoze pou 15 pwofesyonèl ki patisipe nan òganizasyon ki gen divès espesyalite:

 • Ekip pwojè achitekti – pwofesyonèl nan antrepriz Infanti Engenharia Ltda.
 • Ekip pwojè jeni – pwofesyonèl nan antrepriz Interpro Gerencia de Projetos Ltda. ME.
 • Ekip Konbit – pwofesè konsiltan nan Inivèsite federal Fluminense ak pwofesyonèl nan antrepriz Interpro Gerencia de Projetos Ltda. ME.
 • Ekip dezas – pwofesyonèl defans sivil nan ETA Rio de janeiro ak pwofesyonèl nan antrepriz Interpro Gerencia de Projetos Ltda. ME, san konte kolaboratè otonòm nan divès branch nan pwojè a.


 • FAZ 2 (2017)

  Nan faz sa a Pwojé SLS la konte sou yon ekip miltidisiplinè ki konpoze pou apeprè 90 volontè, ki se:

 • 15 pwofesè nan diferant inite nan UFRJ (Escola Politécnica, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFRJ Macaé, Coppe, san konte 2 teknisyen administratif);
 • Apeprè 75 etidyan nan divès kou gradyasyon nan UFRJ (Jeni Sivil, achitekti, Jeni oseyanik, Jeni Chimik, Lèt Pòtigè- Anglè, Lèt Pòtigè- Fransè, Lèt Pòtigè- panyòl);
 • Kolaborasyon etidyan nan pòs gradyasyon e enjenyè sivil ki gradye nan UFRJ. • Ekip la te oganize pa gwoup de travay, yo chak ak omwen yon pwofesè kap oryante, daprè estrikti sa: